DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Reçetesi YBS   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Arş. Gör.ÖZGÜR GÜNAŞTI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Egzersizin vücuttaki etkilerini kavramak, farklı gruplarda egzersiz seçimlerinin önemini anlamak
Dersin İçeriği
Egzersiz ve antrenman bilgisi, fizyolojik esaslar, kişiye özel egzersiz planlamaları, istirahat metabolik hız, obezite ve egzersiz, farklı gruplarda egzersiz uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Egzersizin vücuttaki etkilerini fizyolojik esaslarıyla bilmek
2) İstirahat metabolik hızı,nasıl ölçüldüğü ve kişilere olan katkısının ne olacağının bilinmesi
3) Obezitenin sınıflaması ve egzersiz ve beslenme bileşenlerinin bilinmesi
4) Sakatlıklarda uygulanması gereken egzersiz modelleri
5) Performans uygulamaları
6) Laktik asit, maksimal oksijen kullanımı ve sporcu takibi
7) Hasta gruplarında egzersiz planlaması
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji, Metabolizma,Dayanıklılık ve Kuvvet Sporları Power point sunu ve interaktif yöntem ?
2 Enerji, Metabolizma,Dayanıklılık ve Kuvvet Sporları Power point sunu ve interaktif yöntem ?
3 Enerji, Metabolizma,Dayanıklılık ve Kuvvet Sporları Power point sunu ve interaktif yöntem ?
4 Antrenmanda Meydana Gelen Değişiklikler Power point sunu ve interaktif yöntem ?
5 Antrenmanda Meydana Gelen Değişiklikler Power point sunu ve interaktif yöntem ?
6 Su içi egzersizler Power point sunu ve interaktif yöntem ?
7 Enerji dengesi ve bazal metabolizma Power point sunu ve interaktif yöntem ?
8 Ara Sınav Yazılı sınav ?
9 Antropometrik ölçümler Power point sunu ve interaktif yöntem ?
10 Antropometrik ölçümler Power point sunu ve interaktif yöntem ?
11 Sıcak Ortamda Egzersiz Power point sunu ve interaktif yöntem ?
12 Sıvı, elektrolit dengesi Power point sunu ve interaktif yöntem ?
13 Doping Power point sunu ve interaktif yöntem ?
14 Doping Power point sunu ve interaktif yöntem ?
15 Genel Tekrar Power point sunu ve interaktif yöntem ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar