DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Treking SYB   320 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TURAN ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin treking i hem teori hem de uygulamalı olarak öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini treking ile ilgili teorik bilgiler ve uygulama oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, treking kavramını bilir.
2) Öğrenci, doğa bilinci kazanır.
3) Öğrenci, Treking in fiziksel ve ruhsal yeterliliğe etkisini açıklar.
4) Öğrenci, işbirliği ve takım ruhunu geliştirir.
5) Öğrenci, Treking malzemelerini kullanmayı bilir.
6) Öğrenci, Treking öncesi, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklar.
7) Öğrenci, hava koşullarına göre nasıl davranacağını bilir.
8) Öğrenci, yönleri bulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Treking in tanımı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
2 Treking öncesinde yapılması gerekenler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Tartışma
3 Treking uygulaması sırasında yapılacaklar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
4 Treking sonrasında yapılacaklar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
5 Treking için gereken malzemeler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Tartışma
6 Sırt çantası içinde bulunması gereken malzemeler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
7 Treking uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınava hazırlık ? Sözlü Sınav
9 Treking ayakkabısının özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
10 Uyku tulumlarının özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
11 Treking uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
12 Çadırlar ve özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
13 Yön saptama yöntemleri ve pusula kullanımı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
14 Treking esnasında karşılaşıbilecek hava sorunları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
15 Treking uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ? Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar