DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kürek SYB   324 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Harun TOSUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Kürek tekniği becerisini öğrencilere kazandırmak
Dersin İçeriği
küreğin tarihsel gelişimi,malzeme ve ekipman bilgisi, antrenman bilgisi,ergometre ve kürek tekniği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) temel kürek tekniğini öğrenecek
2) Donanım ve Malzeme bilgisini bilecek
3) Ergometre Tekniğini öğrenecek
4) Küreğin biomekaniğini öğrenecek
5) Küreğin fizyolojisini öğrenecek
6) Çift Kürek tekniğini öğrenecek
7) Tek Kürek tekniğini öğrenecek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel Gelişimi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
2 Donanım ve Malzeme bilgisi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
3 Ergometre Tekniği ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
4 Ergometre Tekniği ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
5 Küreğin biomekaniği ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
6 Küreğin fizyolojisi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
7 Küreğin fizyolojisi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
8 Ara Sınav ilgili kaynakları okuma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Çift Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 Çift Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Çift Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Tek Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 Tek Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ?
14 Tek Kürek tekniğinin öğretilmesi ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 GENEL TEKRAR ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili kaynakları okuma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar