DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilek Güreşi SYB   433 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TURAN ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, bilek güreşi sporunu teorik ve uygulamalı olarak öğrenmesidir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, Bilek güreşi oyun kuralları, teknik ve taktik bilgi ile uygulama becerisini kazanmak oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, bilek güreşi ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Öğrenci, bilek güreşinde ısınma ve soğumayı uygular.
3) Öğrenci, bilek güreşinde tutuşu bilir.
4) Öğrenci, bilek güreşinde kuvvet çalışmaları yapar.
5) Öğrenci, bilek güreşi kurallarını bilir.
6) Öğrenci, bilek güreşinde tehlikeli durumları sıralar.
7) Öğrenci, müsabaka çizelgelerini hazırlar.
8) Öğrenci, bilek güreşi uygulaması yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilek güreşinin tarihçesi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
2 Bilek güreşi kuralları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
3 Bilek güreşi masasının özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
4 Bilek güreşinde kilolar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
5 Yaş grupları ve tartı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
6 Ekipmanlar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
7 Hakem özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık ? Yazılı Sınav
9 Omuzların durumu konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
10 Ellerin ayrılması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Gösterip Yaptırma
11 Bilek güreşi uygulaması Uygulamaya hazırlık ? Gösterip Yaptırma
12 Tehlikeli Durumlar Uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
13 Çizelgelerin doldurulması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
14 Bilek güreşi müsabakalarına örnekler Uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
15 Bilek güreşi uygulaması Uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar