DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oryantiring SYB   418 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fahri ŞAHİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FAHRİ ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Oryantiringle ilgili bilgive becerilerin öğretilmesi,Harita ve pusula ile yön bulmayı,arazide herhangi bir hedefi bulmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Oryantiring nedirTanımıve tarihçesi, Oryantiring ile ilgilikavramlar, Oryantiring Sporunda kullanılanmalzemeler, Oryantiring yarışma çeşitlerive şekilleri, Oryantiring yarışma kuralları, Harita kenar bilgileri, Yön tayinive mesafe tahmini, Araziarızalarıve kesit alma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oryantiringle ilgili bilgive becerilerin öğretilmesi
2) Harita ve pusula ile yön bulmayı öğrenme
3) arazide herhangi bir hedefi bulmayı öğretmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oryantiringin Tanımıve tarihçesini öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
2 Oryantiringin faydalarını öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Gösteri
3 Oryantiring yarışma çeşitlerive şekillerini öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Grup Çalışması
4 Takımların oluşumu ve puanlamanın nasılyapıldığını öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Grup Çalışması
5 Oryantiring yarışma kurallarını öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Gösteri
6 Kontrolkartlarıve işaretleme aletlerinin kullanımını öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Grup Çalışması
7 Oryantiring Sporunda kullanılanmalzemeleri öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav ? Anlatım
9 Harita ve kenar bilgileri , ayrıntılı harita çizme yi öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
10 Arazide Oryantiring uygulamasını yapabilmeyi sağlamak Konu hakkında bilgi toplama ? Alıştırma ve Uygulama
11 Kontrol tanımlarını öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
Tartışma
12 Simge ve sembolleri öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
Gösteri
13 Oryantiring ile ilgilikavramlar ve terimleri öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
Gösteri
14 Araziarızalarıve kesit almayı öğretmek Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
15 Araziarızalarıve kesit almayı öğretmek-YarıyılSonu Sınavları Konu hakkında bilgi toplama ? Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ? Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar