DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğrafçılık YBS   141 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
İBRAHİM ARSLANTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal , sanatsal ve kültürel alanlarda kendini sürekli geliştirir.
Dersin İçeriği
Fotoğrafın tanımı, fotoğraf makinesi ile pratik çalışmalar, slayt gösterileri ve uygulama gezileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanışma, Dersle ilgili diğer kişilerle tanışma
2) Fotoğrafın Tarihi hakkında bilgi sahibi olma
3) Fotoğraf Makinalarının Yapısını öğrenme ve çalışma prensiplerini anlama
4) Fotoğraf Makinalarını sınıflandırabilme
5) ISO - Diyafram - Enstantanenin ne olduğunu öğrenme ve fotoğrafta bunları kullanabilme
6) Uygulama Çekimi ile pratik olarak bilgileri kullanma
7) uygulamada çekilen fotoğrafların yorumlanarak doğru ve yanlışların tespit edilmesi
8) ISO - Diyafram - Enstantanenin ne olduğunu öğrenme ve fotoğrafta bunları kullanabilme
9) kamera objektiflerin tanıma ve uygun objektifi tespit edebilme
10) Alan Derinliğini fotoğrafta kullanarak fotoğraflara derinlik hissi vermek
11) Fotoğrafta Kompozisyon kurallarını öğrenmek ve çekimlerde kullanabilmek
12) Farklı fotoğraf çekim tekniklerini öğrenmek ve uygulyabilmek
13) Uygulama Çekimi ile pratik olarak bilgileri kullanma
14) uygulamada çekilen fotoğrafların yorumlanarak doğru ve yanlışların tespit edilmesi
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersle ilgili bilgiler Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
2 Fotoğrafın Tarihi, Kamera Obscura Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
3 Fotoğraf Makinalarının Yapısı Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Fotoğraf Makinalarının Sınıflandırılması Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 ISO - Diyafram - Enstantane Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Uygulama Çekimi fotoğraf çekim alanına gitmek ? Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Foto kritik Uygulamada Çekilen Fotoğrafların İzlenmesi ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınav Sorularının Hazırlanması ? Yazılı Sınav
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
9 ISO - Diyafram - Enstantane Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
10 objektifler Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Alan Derinliği Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Fotoğrafta Kompozisyon Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Fotoğraf Çekim Teknikleri Ders Slaytlarının Hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Uygulama Çekimi fotoğraf çekim alanına gitmek ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
15 Foto kritik Uygulamada Çekilen Fotoğrafların İzlenmesi ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorularının Hazırlanması ? Yazılı Sınav
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar