DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar 1 (Atletizm) SYB   122 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı atletizmin tanımı, dalları ve genel atletizm içeriğini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini koşular, atlamalar ve atmalar oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, atletizme yönelik temel bilgileri açıklar.
2) Öğrenci, atletizm içeriğinde yer alan dalları analiz eder.
3) Öğrenci, atletizm dallarından orta ve uzun mesafe koşularını bilir.
4) Öğrenci, aerobik ve anaerobik dayanıklılık çalışmalarını uygular.
5) Öğrenci, atlamalar konusunda temel bilgi edinir.
6) Öğrenci, atlamalar ile ilgili beceri kazanır.
7) Öğrenci, atmalar konusuna yönelik temel bilgileri açıklar.
8) Öğrenci, atmalar ile ilgili beceri kazanır.
9) Öğrenci, edindiği bilgileri uygular.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atletizmin tarihçesi, sınıflaması, uzun ve orta mesafe koşuları Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Anlatım
2 Çocuklarda uzun ve orta mesafe koşuları Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Anlatım
3 Genel aerobik dayanıklılık kazandırıcı alıştırmalar Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Anlatım
4 Aerobik ve anerobik dayanıklılık alıştırmaları Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
5 Gülle atma tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Gösterip Yaptırma
6 Gülle atma teknikleri Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Gösterip Yaptırma
7 Gülle atma tekniklerinde hareket bölümleri Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel Değerlendirme ? Sözlü Sınav
9 Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
10 Tekniklerin uygulanması Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
11 Uzun atlama tekniklerine hazırlayıcı alıştırmalar Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
12 Uzun atlama teknikleri Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Gösterip Yaptırma
13 Uzun atlama uygulamaları Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Alıştırma ve Uygulama
14 Uzun atlamada hız alma koşusu ve kontrol noktalarının belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Soru-Cevap
15 Hız alma koşusu ve kontrol noktalarının belirlenmesine yönelik uygulamalar Konu ile ilgili kaynakların taranması ? Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar