DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Dans YBS   211 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğinin yerinde gözlemlenmesi. Farlklı derslerin öğretiminin gözlenmesi. Mikro öğretim uygulamaları. Beden eğitimi ve spor öğretimi ve yönetiminin gözlemlenmesi. Okul yönetiminin gözlenmesi
Dersin İçeriği
Dönem Planının hazırlanması.Öğretim Yöntemleri.Diğer dallarla ilgili bir dersin gözlenmesi.Okul Müdürü ve okul kuralları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) farklı yaş gruplarında dans becerisini geliştimek
2) İnsan hareket sistemi ve sportif hareketlerini değerlendirme
3) Temel spor becerilerini uygulayabilmek
4) Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi,deneyim ve beceri sahibi olmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern dansın önemi, dans eğitimi dersi ile ilgili kavramlar Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
2 Ritim eğitim ve dans çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Temel bale hareketleri, duruş, pozisyon, denge, çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Temel bale hareketleri, pozisyon, duruş, dönüş, denge çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Dairesel figürler ve dönüşler, pivot örnekleri, pratik uygulamalar Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Dairesel figürler ve dönüşler, pivot örnekleri, pratik uygulamalar Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Denge çeşitleri ve örnek pivot çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara sınav ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
9 Modern dansta temel adım Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Modern dansta temel adım, duruş çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Modern dansta temel adım, duruş, dönüş, denge, pozisyon çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Modern dansta temel adımlar, duruşlar, dönüş, denge, dans pozisyonlar Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Ritim duygusunun gelişmesi ve müziğe uygun ritmik hareketler yapabilme Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Yaratıcı dans ve modern dans uygulamaları koreografi çalışmaları Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 Sınava hazırlık çalışmaları. Uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar