DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya 1 * BL   315 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Biyokimya Laboratuarına devam etmek ve sınavından başarılı olmak
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET İSKENDER EMRE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik sistemlerde yapılanmalar, su, biyomoleküllerin (amınoasıtler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler) hakkinda moleküler düzeyde bilgi verilmesi ve yapı-fonksiyon ilişkisinin kavranması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, hücre, biomoleküller ve kimyasal reaktivite, su, amınoasıtler, peptidler, proteinler, proteınlerın üç boyutlu yapıları ve yapı-fonksıyon ilişkileri, enzimler, koenzimler, karbohidratlar ve glikobiyoloji, lipidler, nükleik asitler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyanın Tanımı , Biyokimyanın Çalışma Alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
2 Hücrenin Molekuler Bilesenleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
3 Biyomoleküller, Organik Moleküllerin Fonksiyonel Grupları ,Giriş , Canlı Organizmaların Kimyasal Yapısı , Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
4 Suyun Ozellikleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
5 Amino asidler, peptideler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
6 Proteinler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
7 Proteinlerin üç boyutlu yapıları Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Protein işlevi Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
10 Enzimler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
11 Enzim kinetiği Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
12 Karbohidratlar ve glikobiyoloji Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
13 nüleotidler ve nükleik asidler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
14 Lipidler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
15 Biolojik membranlar ve taşıma Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar