DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Omurgalılar BL   206 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cahit ERDEM
Dersi Verenler
Prof.Dr.CAHİT ERDEM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.CAHİT ERDEM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Omurgalı hayvan gruplarının anatomik özellikleri ve sistematikteki yerlerinin belirtilmesi.
Dersin İçeriği
Kordalıların genel özellikleri; Balıklar, Amphibialar, Reptilialar, Aves ve Memelilerin morfolojisi ve sınıflandırılması, ; Solunum, sindirim, boşaltım, dolaşım ve üreme sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Omurgalı hayvan gruplarının anatomik özellikleri ve sistematikteki yerlerinin öğrenilmesi.
2) Chordata filumunun genel özellikleri; Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata subfilumlarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
3) Craniata grubu, Agnatha subfilumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir
4) Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Chodrichthyes klasisinin özelliklerini öğrenir
5) Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Chodrichthyes klasisinin sınıflandırılmalarını öğrenir
6) Karasal Yaşama geçişi öğrenir
7) Ara Sinav
8) Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Amphibia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir
9) Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Reptilia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir
10) Belgesel gösterimi
11) Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Aves klasisinin özelliklerini öğrenir
12) Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Aves klasisinin sınıflandırılmalarını öğrenir
13) Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisini öğrenir
14) Mammalia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir
15) Final Sinavi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Chordata filumunun genel özellikleri; Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata subfilumlarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
2 Craniata grubu, Agnatha subfilumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
3 Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Chodrichthyes klasisinin özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
4 Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Chodrichthyes klasisinin sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
5 Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Osteichthyes klasisinin özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
6 Gnathostomata subfilumu, Pisces süperklasisi, Osteichthyes klasisinin sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
7 Karasal Yaşama geçiş Kaynak ve okuma Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ve okuma Tartışma
9 Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Amphibia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
10 Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Reptilia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
11 Belgesel gösterimi Kaynak ve okuma Tartışma
12 Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Aves klasisinin özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
13 Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Aves klasisinin sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
14 Gnathostomata subfilumu, Tetrapoda süperklasisi, Kaynak ve okuma Tartışma
15 Mammalia klasisinin özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ve okuma Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar