DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal Antimikrobiyal ajanlar, mikrobiyal üremenin kontrolü güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
2 Antimikrobiyal bir ajanın in vivo kullanımında organizmada izlediği yol güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
3 Antimikrobiyal ajanların uygulama yerleri ve yolları güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
4 Antibiyotiklerin hedefleri güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
5 Sentetik antimikrobiyal ilaçlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
6 Doğal antimikrobiyal ilaçlar: Antibiyotikler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
7 Hücre duvarı biyosentezini inhibe eden antibiyotikler: Penisilinler, sefalosiporinler, basitrasin, karbapenem, monobaktam, vankomisin güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
8 ARA SINAV
9 Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler: makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, linkozamidler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
10 DNA-giraz inhibitörleri: Kinolonlar (Nalidiksik asit) güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
11 Lipit Biyosentezini durduranlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
12 Folik asit metabolizmasında etkili antimikrobiyal ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
13 Antiviral ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
14 Antifungal ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
15 Antiparaziter ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
16-17 FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar