DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antibiyot. ve Etki Mek. * BL   448 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri BL 448 Antibiyot. Ve Etki Mek. 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal ve biyolojik antimikrobiyal etkili ajanların mikroorganizmalar üzerindeki hedefleri, etkileri, mikroorganizmaların bu ajanlara karşı davranışları ve geliştirdikleri direnç mekanizmalarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Kimyasal Antimikrobiyal ajanlar, mikrobiyal üremenin kontrolü, Antimikrobiyal bir ajanın in vivo kullanımında organizmada izlediği yol. Antimikrobiyal ajanların uygulama yerleri ve yolları. Antibiyotiklerin hedefleri Sentetik antimikrobiyal ilaçlar Doğal antimikrobiyal ilaçlar: Antibiyotikler Hücre duvarı biyosentezini inhibe eden antibiyotikler: Penisilinler, sefalosiporinler, basitrasin, karbapenem, monobaktam, vankomisin Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler: makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, linkozamidler DNA-giraz inhibitörleri: Kinolonlar (Nalidiksik asit) Lipit Biyosentezini durduranlar, folik asit metabolizmasında etkili antimikrobiyal ajanlar Sitoplazmik membran strüktürü ve fonksiyonunu etkileyen antimikrobiyal ajanlar: Polimiksinler, Daptomisin Antiviral ajanlar Antifungal ajanlar Antiparaziter ajanlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-