DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumsuz Bitkiler * BL   265 3 3 4 9

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, eğrelitler, deniz ve tatlı su yosunları gibi tohumsuz bitki gruplarının genel özellikleri, sistematiği ele alınmaktadır. Tohumsuz bitkilerin biyolojik özellikleri, üreme döngüleri ve ekolojisi bu ders süresince işlenecek konulardır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı algler, karayosunları ve eğrelitler gibi tohumsuz bitkilerin filogenetik yapısı, çeşitliliği ve tohumlu bitkilerle olan benzerlikleri ve farklılıklarının kavranmasıdır. Bu ders süresince tohumsuz bitkilerin yaşam döngüleri, evrimsel gelişimleri diğer biyolojik özellikleri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlıların sınıflandırılmasına giriş, 5 alemli, 6 alemli ve domain sınıflandırma yöntemleri power point sunumu
2 Tohumsuz bitkilerin genel özellikleri, tohumlu bitkilerden farkları power point sunumu
3 Tohumsuz bitkilerin sınıflandırılması. Tohumsuz bitkilerde üreme ve üreme tipleri power point sunumu
4 Algler, morfolojileri power point sunumu
5 Alglerin sistematiği power point sunumu
6 Cyanophyta (mavi-yeşil algler) power point sunumu
7 Chlorophyta (Yeşil algler) power point sunumu
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Euglenophyta, Bacillariophyta, Phaeophyta, Rodophyta power point sunumu
10 Kara yosunları (Bryophyta) power point sunumu
11 Eğrelti otları (Pterodophyta) power point sunumu
12 Likenler power point sunumu
13 Likenler power point sunumu
14 Tohumsuz bitkilerden tohumlu bitkilere evrimsel gelişim power point sunumu
15 Tohumsuz bitkilerden tohumlu bitkilere evrimsel gelişim power point sunumu
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar