DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi 1 * BL   311 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelişim evrelerine göre bitkilerin beslenmesi ve bitkiler arasındaki fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerini, bitkilerdeki madde alımı ve taşınımını, tranpirasyon, fotosentez(C3,C4, CAM bitkileri) ve Oksijenli ve oksijensiz(fermantasyon)solunum olayları, Fotorespirasyon konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bitkilerin madde alımını ,fizik ve kimya kanunlarına göre bitkilerde meydana gelen metabolik olayların öğrenilerek canlılarla ilgili konularda çalışmalarda bulunabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun yapısı ve özellikleri, su taşıma süreçleri difüzyon, ozmos, şişme,iyon alımı, iyon birikimi, iyon antigonizması, ekso ozmos, donnan dengesi Ders notunun çalışılması
2 Bitkilerede su dengesi, Mineral beslenme, temel besinler ve eksiklikleri, bitki bileşenleri Ders notunun çalışılması
3 Çözünmüş maddelerin taşınması pasif ve aktif taşınma, zar taşıma proteinleri Ders notunun çalışılması
4 Köklerle su absorbsiyonu ve trake ve trakeidlerle suyun taşınması Ders notunun çalışılması
5 Transpirasyon(terleme), stoma tipleri, gutasyon, eksüdasyon Ders notunun çalışılması
6 Fotosentezin önemi ve tarihçesi, ışığın özellikleri Ders notunun çalışılması
7 Fotosentez pigmentleri, klorofil biyosentezi ve ışık reaksiyonları, ışık absorbe eden anten pigmentlerin yapısı Ders notunun çalışılması
8 Ara sınav
9 Fotosentez aygıtlarının yapısı, elektron ve proton taşıma mekanizmaları Ders notunun çalışılması
10 Fotosentezin karbon reaksiyonları, Fotorespirasyon karbon oksidasyon döngüsü(ışık solunumu) Ders notunun çalışılması
11 C3, C4, CAM tipi bitkilerin fotosentez yönünden karşılaştırılması, nişasta ve şekerin sentezlenmesi, fotosentez üzerine etki eden faktörler Ders notunun çalışılması
12 Solunum ve Yağ metabolizması, Glikoz, Trikarboksilik asit döngüsü Ders notunun çalışılması
13 Elektron taşınması ve ATP sentezi, Solunuma etki eden faktörler Ders notunun çalışılması
14 Fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi; ışık ve aşırı sıcaklığa karşı bitkilerin geliştirdikleri koruma mekanizmaları Ders notunun çalışılması
15 Fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi; ışık ve aşırı sıcaklığa karşı bitkilerin geliştirdikleri koruma mekanizmaları Ders notunun çalışılması
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar