DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Biyolojisi * BL   317 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri BL 317 Moloküler Biyoloji 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.BURHAN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı organizmalardaki nükleik asitlerin yapısı, hareketli genetik yapılar ve izolasyonu, Gen klonlama ,Rekombinant DNA teknikleri, PCR ve uygulamalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Moleküler biyolojiye giriş ve gelişmeler, Plazmidler ve bakteriyofajlar ile özellikleri, Plasmid DNA ve bakteriyofaj nükleik asitlerinin izolasyonu,Transpozonlar ve transposable yapıların özellikleri ve önemi, Hayvansal ve bitki hücrelerinden DNA izolasyonu, Mikroorganizma ve bitki hücrelerinde doğal ortamda gerçekleşen genetik madde transferleri ve yöntemleri, Elektroporasyon, elektrofüzyon, biyolistik transformasyon yöntemleri ve uygulamaları, Transformasyon CaCL2, RbCL2, Protoplast ve Lipozom yöntem ve mekanizmaları, Gen klonlama, PCR Polymeraz zincir reaksiyonu ve uygulama alanları, Hibridizasyon Sothern, Northern, In situ ve Dot blot, Klonlama vektörleri, Rekombinant DNA üretimi ve alıcı organizmaya transferi, Moleküler tiplendirme yöntemleri DNA fingerprint, RFLP, RAPD

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler biyolojiye giriş ve yeni gelişmeler İlgili bölümün çalışılması
2 Plazmidler ve bakteriyofajlar ile özellikleri, plasmid DNA ve bakteriyofaj nükleik asitlerinin izolasyonu İlgili bölümün çalışılması
3 Transpozonlar ve transposable yapıların özellikleri ve önemi İlgili bölümün çalışılması
4 Hayvansal ve bitki hücrelerinden DNA izolasyonu İlgili bölümün çalışılması
5 Mikroorganizmalarda doğal ortamda gerçekleşen genetik madde transferleri ve yöntemleri İlgili bölümün çalışılması
6 Konjugasyon, Elektroporasyon, elektrofüzyon, biyolistik transformasyon yöntemleri ve uygulamaları İlgili bölümün çalışılması
7 Transformasyon CaCL2, RbCL2, Protoplast ve Lipozom yöntem ve mekanizmaları İlgili bölümün çalışılması
8 Ara Sınav İlgili bölümün çalışılması
9 Gen klonlama ve klonlama yöntemleri, aşamaları İlgili bölümün çalışılması
10 PCR (Polymeraz zincir reaksiyonu ve uygulama alanları) İlgili bölümün çalışılması
11 Hibridizasyon (Sothern, Northern, In situ ve Dot blot) İlgili bölümün çalışılması
12  Klonlama vektörleri İlgili bölümün çalışılması
13 Rekombinant DNA üretimi, alıcı organizmaya transfer İlgili bölümün çalışılması
14 Rekombinant organizmanın seçimi ve analizi İlgili bölümün çalışılması
15 Hibridoma ve hücre füzyon yöntemleri İlgili bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar