DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği * BL   469 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
MUSTAFA KEMAL SANGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak
Dersin İçeriği
6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve içeriği ile ilgili bilgi vermek. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki temel bilgileri öğretmek. Çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar,biyolog olarak bu sorunlara karşı güvenlik konusunda getirecekleri çözümleri sağlayacak bilgiler, analiz yöntemlerinin uygulanması gibi becerilerin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sektörel risk etkenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik-Psikososyal), Literatür taraması
2 İlkyardım, Literatür taraması
3 İş güvenliği kontrolleri, Literatür taraması
4 Tarım, ormancılık ve hayvancılıkta İSG, Literatür taraması
5 İnşaat işyerlerinde İSG, Literatür taraması
6 Maden işyerlerinde İSG, Literatür taraması
7 Ara sınav Literatür taraması
8 Ekranlı araçlarda çalışanlarda İSG, Literatür taraması
9 Havalandırma-iklimlendirme ilkeleri, Literatür taraması
10 Yüksekte çalışmalarda İSG, Literatür taraması
11 Elle kaldırma-taşımalarda İSG, Basınçlı kaplarda çalışmalarda İSG, Literatür taraması
12 Kapalı alanda çalışmalarda İSG, , Literatür taraması
13 El aletlerinde çalışmalarda İSG, Literatür taraması
14 Kaldırma araçlarında İSG Literatür taraması
15 Motorlu araçlarda İSG, Elektrikle çalışmalarda İSG, Kaynak işlerinde İSG, Ofis çalışmalarında İSG Literatür taraması
16-17 Final Literatür taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar