DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği * BL   490 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere 'İSG Kavramları, İSG Tarihçesi, Güvenlik Kültürü, İSG Mevzuatı, İSG Hizmetleri, İSG Kurulları, İSG Yönetim Sistemleri, İşyerlerinde Risk Etkenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik-Psikososyal), Risk Yönetimi ve Değerlendirme, Çalışanlarda Risk Grupları, Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Kazaları ve Korunma, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, İş Hijyeni, Ergonomi, Yangın ve Korunma, Acil Durum Planları' konularını öğretmek.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve Güvenliği Kavramları,İş sağlığı ve Güvenliği Tarihçesi, Güvenlik Kültürü, İSG Mevzuatı, İSG Hizmetleri, İSG Kurulları, İSG Yönetim Sistemleri, İşyerlerinde Risk Etkenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik-Psikososyal), Risk Yönetimi ve Değerlendirme, Çalışanlarda Risk Grupları, Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Kazaları ve Korunma, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, İş Hijyeni, Ergonomi, Yangın ve Korunma, Acil Durum Planları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İSG Kavramları kaynak taraması
2 İSG Tarihçesi kaynak taraması
3 Güvenlik Kültürü kaynak taraması
4 İSG Mevzuatı kaynak taraması
5 İSG Hizmetleri kaynak taraması
6 İSG Kurulları kaynak taraması
7 İSG Yönetim Sistemleri kaynak taraması
8 İşyerlerinde Risk Etkenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik-Psikososyal) kaynak taraması
9 Risk Yönetimi ve Değerlendirme kaynak taraması
10 Çalışanlarda Risk Grupları kaynak taraması
11 Çalışma Ortamı Gözetimi kaynak taraması
12 İş Kazaları ve Korunma kaynak taraması
13 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları kaynak taraması
14 İş Hijyeni kaynak taraması
15 Ergonomi kaynak taraması
16-17 Yangın ve Korunma, Acil Durum Planları kaynak taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar