DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Anatomisi * BL   216 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin temel anatomik yapınısını hücre, doku ve organ bazında tanıtmak, ve bitki grupları arasındaki farklılıkların ortaya konulmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Hücre, organizma, ontogenez ve endosimbiyozis kuramları, Hücre anatomisi, hücre çeperi, primer ve sekonder çeperler, Hücre çeperi kalınlaşmaları, Geçit tipleri, Hücreler arası boşluklar, Meristemlerin sitolojik özellikleri, kökenlerine ve bitkilerde bulundukları yere göre sınıflandırılması, Sekonder kalınlaşmada kambiyum ve periskl dokularının fonksiyonları, Daimi (ergin, sürekli) dokular, Örtü veya dermal sistem, epidermis hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları, Stomaların şekil, yapı ve bitkilerdeki fonksiyonları, Trikomlar (Salgı tüyleri ve Salgı özelliği olmayan tüyler), Lentisellerin (kovucuklar) yapısı ve görevleri, Temel doku (parankima sistemi, özdek doku) sisteminin yapı ve fonksiyonları, Temel parankima hücrelerinin işlevlerine göre sınıflandırılması, Mekaniksel sistem (destek sağlayıcı dokular), Absorpsiyon sistemi (emilimde iş gören oluşum ve dokular); Kök,, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumların anatomik yapısı ve özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki yapısı; bitki kısımlarının gelişmesi, bitkilerin iç yapılarının düzenlenmesi Okuma
2 Hücre çeperi; Çeper tabakalarının sınıflandırılması, çeperin kimyasal bileşeni Okuma
3 Meristemler ve sınıflandırılması; yaprakların ve dallanmanın kökeni, reprodüktif gövde ve kök ucu. Okuma
4 Vasküler kambiyum ve bitkideki yeri, kökeni ve yaşam süresi. Kambiyumdaki mevsimsel değişiklikler. Okuma
5 Epidermis ve bitkideki yeri, kökeni ve yaşam süresi, epidermden meydana gelen yapılar Okuma
6 Parenkima, kollenkima, sklerankima, bitkideki yerleri, kökeni ve yaşam süresi Okuma
7 Ksilem, floem; bitkideki yeri, kökeni ve yaşam süresi, angiosperm ve gymnosperm odunu ve floemi. Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Salgı sistemi, İç ve dış salgı sistemi Okuma
10 Periderm Okuma
11 Kök ve özellikler,i bitki tiplerine göre değişimi Okuma
12 Gövde ve özellikleri, bitki tiplerine göre değişimi Okuma
13 Yaprak ve özellikleri, bitki tiplerine göre değişimi Okuma
14 Çiçek, meyve ve tohum Okuma
15 Genel bir tekrar ve final sınavı Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar