DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumlu Bitkiler * BL   218 4 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemiz Florasını tanıtarak doğal kaynaklarımızın hem dünya hem ülkemiz için önemini anlatmak
Dersin İçeriği
Angiospermlerin çiçek, meyva ve tohumları hakkında genel bilgi, Sistematiğin tanımı ve tarihçesi, yapay, doğal ve flogenetik sistem yöntemleri, Sistematik kategoriler (büyük ve küçük kategoriler), Sistematikte önemli vejetatif ve generatif organlarla ilgili özellikler, Tohumsuz bitkilerle tohumluların ortak özellikleri, Gymnospermae: Genel özellikleri, ordolarının tanıtımı. Coniferales ordosunun detaylı incelenmesi: Araucariaceae, Pinaceae (Abitioideae ve Pinoideae, yurdumuzda yetişen 2 ibreli çamların detaylı tanıtımı, dünyada yaygın bazı 3 ve 5 ibreli çamlardan örnekler, yurdumuzda yaygın Abies , Cedrus türleri, Picea, Tsuga, Larix), Taxodiaceae (Sequoia, Taxodium), Cupressaceae (Cupressus, Thuja, Juniperus cins ve türlerinin tanıtımı), Podocarpaceae, Taxaceae, Cephalotaxaceae Gnetales ordosunun özellikleri ve familyaları (Ephedraceae, Gnetaceae, Welwitshiaceae ve cinslerinin tanıtımı), Angıospermae: Genel özellikleri, kapalı tohumluların açık tohumlulara göre üstünlükleri, Monocotyledonae ve Dicotyledonae, çiftçeneklilerin altsınıfları, Magnoliaceae, Lauraceae, Ranunculaceae, Paeoniaceae, Berberidaceae, Nymphaceae, Crassulaceae, Saxıfragaceae, Rosaceae, Platanaceae, Hamamelidaceae, Thymelaceae, Elaeagnaceae, Fabaceae, Punicaceae, Myrtaceae, Capparidaceae, Papaveraceae, Resedaceae, Brassicaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Violaceae, Passifloraceae, Droseraceae, Theaceae, Hypericaceae, Malvaceae, Tiliaceae, Liliaceae, Geraniaceae, Rutaceae familyalarının özellikleri ve bazı cins ve türleri. Bunların dışında bazı monokotil familyalara örnekler verilmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GYMNOSPERMAE şubesi ve ve genel özellikleri Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
2 Coniferales in sınıflandırılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
3 Pinaceae famiyası ve genel özellikleri Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
4 Pinaceae famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
5 Pinaceae famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
6 Pinaceae famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
7 GNETOPSIDA sınıfnının özellikleri ile genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 ANGIOSPERMAE şubesinin genel özellikleri Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
10 MAGNOLIACEAE famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
11 MAGNOLIACEAE famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
12 MAGNOLIACEAE famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
13 MAGNOLIACEAE famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
14 Rosaceae famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
15 PAPILLIONIDEAE famiyasına ait genus ve türlerin tanıtılması Ders notu, kaynak ek kitap, flora kitapları, yerli ve yabancı flora kaynakları, gösterimler
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar