DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi 2 * BL   324 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotosentezin ekolojik ve fizyolojik etkisi, büyüme gelişme, hormonlar, savunma mekanizması, stres fizyolojisiyle ilgili bilgilerin aktarılması
Dersin İçeriği
Kültürel ve doğal yetişen bitkilerin fotosentetik özelliklerini, büyüme gelişme, savunma, hormon, stresle ilgili bilgilerin çalışma alanında kullanılabilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohumlu bitkilerin gelişmesi, Bölünme gelişme ve farklılaşma, Vegetatif organların gelişmesi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Bitkilerde morfogenezin kontrolü, Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Termoperiodizm, fotoperiodizm, etiole olama Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Vernalizasyon ve çiçeklenme yeteneğinin kazanılması, vernalizasyon özellikleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Bitkilerde tropizma hareketleri ve diğer hareketler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 Bitkilerde savunma mekanizmaları; Mekanik ve kimyasal savunma, azotlu bileşikler,terpenler, fenolik bileşikler allelopatik maddeler. Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 Bitki büyüme hormonları; Oksinler, gibberellinler, Sitokininler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 Ara sınav sınav
9 Diğer büyüme maddeleri; Absisik asit, etilen, jasmonik asit, salisilik asit Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Durgun yaşam, Tohumlu bitkilerin çimlenmesi, dormansi tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Dormansi üzerine etki eden faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Çiçeklenme ve fotoperyodizm , vernalizasyonla ilişkileri ve fotoperyodizmin önemi, Bitkilerin gelişmesine ışığın etkilerinin özeti Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Fitokromun, çimlenme ve büyüme üzerine etkisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Stres fizyolojisi ve stres tiplerinin bitkilerdeki etkileri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 allelopatik maddeler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 alleolopati tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar