DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya * BK   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan BİLGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.RAMAZAN BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RAMAZAN BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel botanik bilgisinin kazandırılması ve kullanım alanlarının öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği
Ekosistem ve ekositem işlevleri, ekosistem içerisindeki besin ve enerji alışverişi, canlılar ve cansızların farkları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Biyolojinin tanımlanması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Genel Biyolojinin sınıflandırması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Gezegenler, dünya ve biyosfer Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Biyosferdeki elemanlar, canlı ve cansız farkı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Botanik ve botaniğin alt dalları, bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklar, bitkilerdeki kimyasal bileşikler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 Botanik ve botaniğin alt dalları, bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklar, bitkilerdeki kimyasal bileşikler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 Bitkisel dokular, primer ve sekonder meristemler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sürekli dokular, koruyucu doku, temel doku, destek doku, iletim doku, salgı doku Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Vejetatif organlar, kök, gövde, yaprak Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Generatif organları, çiçek, meyve, tohum Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Büyük bitki gruplarının (Algler, Mantarlar, Karayosunları, İlkel damarlı bitkiler, Tohumlu bitkiler) genel özellikleri. Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Ekosistemin tanımı ve çeşitleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Ekosistemin yapısı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 Ekosistemin işlevleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar