DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Bıyolojı * BL   101 1 6 6 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel botanik bilgisinin kazandırılması ve kullanım alanlarının öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının tanıtımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Biyolojinin tanımlanması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
2 Genel Biyolojinin sınıflandırması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
3 Gezegenler, dünya ve biyosfer Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
4 Biyosferdeki elemanlar, canlı ve cansız farkı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
5 Botanik ve botaniğin alt dalları, bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklar, bitkilerdeki kimyasal bileşikler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
6 Botanik ve botaniğin alt dalları, bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklar, bitkilerdeki kimyasal bileşikler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
7 Bitkisel dokular, primer ve sekonder meristemler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
8 Ara Sınav Yazılı
9 Sürekli dokular, koruyucu doku, temel doku, destek doku, iletim doku, salgı doku Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
10 Vejetatif organlar, kök, gövde, yaprak Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
11 Generatif organları, çiçek, meyve, tohum Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
12 Büyük bitki gruplarının (Algler, Mantarlar, Karayosunları, İlkel damarlı bitkiler, Tohumlu bitkiler) genel özellikleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
13 Ekosistemin tanımı ve çeşitleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
14 Ekosistemin yapısı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
15 Ekosistemin işlevleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimle
16-17 Final Sınavı Yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar