DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikroteknik * BL   104 2 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Preparat yapma teknik ve becerilerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Taze preparatları hazırlama ve inceleme teknikleri Bazı vital boyaların hazırlanması Daimi preparatların hazırlanması Narkotizasyon-Fiksasyon Bazı fiksatif formülleri Dehidrasyon- Saydamlaştırma Materyallerin parafine yatırılması ve parafin blokların hazırlanması Kesitlerin boyanması ( Boyaların hazırlanması ve boyama teknikleri) Preparatların monte işlemi Laboratuarda kullanılan mikroskop çeşitleri Klasik Işık Mikroskobu- Karanlık Alan Mikroskobu Faz-Kontrast Mikroskobu- İnterferans Mikroskobu Polarizan Mikroskobu- Ultraviyole Mikroskobu Fluoresans Mikroskobu- Elektron Mikroskobu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taze preparatları hazırlama ve inceleme teknikleri öğrenir Anlatım
2 Bazı vital boyaların hazırlanmasını öğrenir Anlatım
3 Daimi preparatların hazırlanmasını öğrenir Alıştırma ve Uygulama
4 Narkotizasyon-Fiksasyon öğrenir Alıştırma ve Uygulama
5 Narkotizasyon-Fiksasyon öğrenir Alıştırma ve Uygulama
6 Dehidrasyon- Saydamlaştırma öğrenir Alıştırma ve Uygulama
7 Materyallerin parafine yatırılması ve parafin blokların hazırlanmasını öğrenir Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Kesitlerin boyanması ( Boyaların hazırlanması ve boyama teknikleri) öğrenir Alıştırma ve Uygulama
10 Preparatların monte işlemini öğrenir Alıştırma ve Uygulama
11 Laboratuarda kullanılan mikroskop çeşitlerini öğrenir Anlatım
12 Klasik Işık Mikroskobu- Karanlık Alan Mikroskobunu öğrenir Anlatım
13 Faz-Kontrast Mikroskobu- İnterferans Mikroskobunu öğrenir Anlatım
14 Polarizan Mikroskobu- Ultraviyole Mikroskobunu öğrenir Anlatım
15 floresan mikroskobu anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar