DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Morfolojisi * BL   114 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olarak bitkilerin iç ve dış yapılarının tanınmasını amaçlayan bu ders botanik biliminde veya bitkisel materyal ile çalışan diğer bilim dallarında (örneğin: biyoloji, eczacılık, Ziraat v.b.) öğrenim gören öğrencilere gerekli bilgileri vermek. Bitkisel organların morfolojik yapılarını tanıyarak, bitki sistematiğinin esaslarını kavrayabilme altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin teorik ve laboratuvar uygulamaları kapsamında, öğrenciler en büyük bitki grublarından biri olan çiçekli bitkilerin vejetatif (kök, gövde ve yaprak) ve generatif organların(çiçek, meyve ve tohum) genel özellikleri ve farklı bitki gruplarına göre değişen tiplerini inceleyerek bilgi sahibi olacaltır. Bu bilgi sayesinde bazı farklı bitki gruplarının taksonomik olarak ayırt edebileceklme yetisine kazanacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel organlar (vejetatif organlar-Büyüme organları) ders kitabı genel bilgiler okuma
2 Kök, kökün dış morfolojisi, kök metamorfozları araziden örnek toplayarak inceleme
3 Gövde, gövdenin dış morfolojisi, gövde metamorfozları internetten metamorfoz şekillerini tarama
4 Yaprak, yaprağın oluşumu, dış morfolojisi, yaprak metamorfozları Derse yaprak örnekleri getirme
5 Generatif organlar (üreme organları) internetten generatif organlar ile ilgili bilgi tarama
6 Çiçek, çiçeğin morfolojisi, çiçek durumları konu ile ilgili ders notlarını okuma
7 Çiçek diyagramları ve formülleri, Altın oran ile ilgili matematiksel bilgileri internetten taramak
8 Ara Sınav
9 Gymnosperm ve angiosperm çiçeğinin yapısı Gymnosperm ve angiospermler arasındaki farkları araştırma
10 Meyve, meyve morfolojisi, kuru ve yaş meyveler ders notlarından meyvelerin şekil ve sınıflandırması ile ilgili bilgileri okumak
11 Tohumun dağılmasında rol alan ekolojik faktörler günlük yaşamda karşılaştıgımız tohumları inceleme
12 Tohum tipleri ve dormansiyi etkileyen faktörler günlük yaşamda karşılaştıgımız tohumları inceleme
13 Tohum ve meyvelerin dağılımı tohum ve meyve dağılım şekillerini araştırmak
14 Toprak tohum bankası ve ekolojik önemi Toprak yapısı hakkında genel bilgi edinmek
15 Sistematik bilminde morfolojik karakterlerin kullanımı Sistematik bilim dalı ile ilgili genel bilgileri netten ve ders notlarından öğrenem
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar