DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji Lab. 2 * BL   152 2 0 1 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Preparat yapma teknik ve becerilerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Taze preparatları hazırlama ve inceleme teknikleri Bazı vital boyaların hazırlanması Daimi preparatların hazırlanması Narkotizasyon-Fiksasyon Bazı fiksatif formülleri Dehidrasyon- Saydamlaştırma Materyallerin parafine yatırılması ve parafin blokların hazırlanması Kesitlerin boyanması ( Boyaların hazırlanması ve boyama teknikleri) Preparatların monte işlemi Laboratuarda kullanılan mikroskop çeşitleri Klasik Işık Mikroskobu- Karanlık Alan Mikroskobu Faz-Kontrast Mikroskobu- İnterferans Mikroskobu Polarizan Mikroskobu- Ultraviyole Mikroskobu Fluoresans Mikroskobu- Elektron Mikroskobu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel organik besin maddelerinin araştırılmasını öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
2 Alyuvarların osmotik direncinin gözlenmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
3 Yanak içinden alınan epitel hücrelerinin incelenmesini (epitel doku çeşitleri) öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
4 Mide, barsak ve böbrek epitel hücrelerinin incelenmesi ( kübik, silindirik epitelyum hücreleri) öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
5 Bağ ve destek doku öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
6 Kıkırdak ve Kemik doku preparatlarının incelenmesi öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
7 Kan dokusu (insan ve kurbağa kan preparatının hazırlanışı, kan hücrelerinin incelenmesi) öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
8 Ara Sınav
9 kas dokusunu (çizgili, düz ve kalp kası preparatlarının incelenmesi) öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
10 Protozoa kültürünün hazırlanması ve tek hücreli canlıların incelenmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
11 Arthropoda hakkında genel bilgi ve örneklerin incelenmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
12 Arthropoda örneklerin incelenmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
13 Deri (kurbağa ve fare derisi preparatlarının incelenmesi) öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
14 İnsecta hakkında genel bilgi ve örneklerin incelenmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
15 Kurbağa anatomisi ve disseksiyonu öğrenir Alıştırma ve Uygulamalı anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar