DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Omurgasızlar BL   205 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Örgün (Yüz Yüze)
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cahit ERDEM
Dersi Verenler
Prof.Dr.CAHİT ERDEM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.CAHİT ERDEM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yok
Dersin İçeriği
Omurgasız hayvan gruplarının anatomik özellikleri ve sistematikteki yerlerinin belirtilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Omurgasız Hayvanlarla ilgili bilgi edinmek
2) Sistematiğin esasları, Sınıflandırma ve Protozoanın Genel Özelliklerini öğrenir.
3) Rhizopoda, Flagellata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
4) Sporozoa ve Ciliata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
5) Porifera filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
6) Cnidaria ve Ctenophora filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
7) Platyhelminthes filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
8) Arasınav
9) Nematoda ve Rotifera filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
10) Annelida filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
11) Mollusca filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
12) Belgesel gösterimi
13) Arthropoda özellikleri ve sınıflandırılmalarını öğrenir
14) Echinodermata filumunun özelliklerini öğrenir
15) Echinodermata filumunun sınıflandırılmalarını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistematiğin esasları, Sınıflandırma Kaynak ve okuma Tartışma
2 Protozoanın Genel Özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
3 Rhizopoda, Flagellata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
4 Sporozoa ve Ciliata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
5 Porifera filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
6 Cnidaria ve Ctenophora filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
7 Platyhelminthes filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
8 Arasınav Kaynak ve okuma Tartışma
9 Nematoda ve Rotifera filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
10 Annelida filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
11 Mollusca filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
12 Belgesel gösterimi Kaynak ve okuma Tartışma
13 Arthropoda özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
14 Echinodermata filumunun özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
15 Echinodermata filumunun sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
16-17 Final Sınavı Kaynak ve okuma Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar