DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sitoloji * BL   259 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Sitoloji Laboratuarına devam etmek ve sınavından başarılı olmak
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri İLA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN BASRİ İLA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN BASRİ İLA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı cansız arasındaki farkları ve geçiş formlarını öğretmek. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin farklarını kavratmak. Hücre için temel organik moleküller (protein, karbohidrat, lipit, nukleik asit, vb.) hakkında bilgi sahibi yapmak. Hücre yapısı ve organellerininin görevlerini öğretip hücre bölünmeleri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriği
Hücreyi oluşturan temel organik ve inorganik yapılar hakkında bilgi sahibi yapmak. Viroid, virüs, bakteri ve hücre arasındaki farkları kavratmak. Hücrenin yapısı, organelleri ve bölünmesiyle ilgili bilgiler kazandırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojide kullanılan ölçü birimleri, canlılığın özellikleri, doğada canlılık özelliği gösteren yapılar Anlatılacak konuların derlenmesi
2 Prokaryot hücre, ökaryot hücre, virüsler, viroidler Anlatılacak konuların derlenmesi
3 Hücrenin kimyasal yapısı Anlatılacak konuların derlenmesi
4 Organik Bileşikler (Proteinler) Anlatılacak konuların derlenmesi
5 Organik Bileşikler (Karbohidratlar ve lipitler) Anlatılacak konuların derlenmesi
6 Organik Bileşikler (Lipitler ve Nukleik asitler) Anlatılacak konuların derlenmesi
7 Organik Bileşikler (Nukleik asitler) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
8 Organik Bileşikler (Enzimler) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
9 Organik Bileşikler (Vitaminler ve hormonlar) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
10 Hücrenin genel yapısı, plazma zarı ve detayları Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
11 Sitoplazmik zar sistemleri (Endoplazmik retikulum, mikrozom, golgi aygıtı) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
12 Hücredeki zar sistemleri (Golgi aygıtı), sitoplazmik organeller (sentriol,mikrotübül, ribozomlar) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
13 Sitoplazmik organeller (Lizozom, Peroksizom, vakuol, mitokondri) Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
14 Mitokondri, Plastidler ve Hücre bölünmesi Anlatılacak konuların ve görsellerin derlenmesi
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12