DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Biyoloji * BL   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri BL 310 Moleküler Biyoloji
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.BURHAN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BURHAN ARIKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makromoleküllerin yapısı, analizleri, tamir sistemleri, proteomik, genomik ve antisens oligonükleotid yöntemi ve moleküler tiplendirme gibi konuların öğrenilmesi
Dersin İçeriği
DNA yapısı ve replikasyonu, DNA replikasyon enzimleri, DNA dizi analizleri, Restrüksiyon endonükleaz enzimleri, Protein izolasyon teknikleri ve saflaştırma, DNA ve Protein Analiz Teknikleri Agaroz jel elektrofore, PAGE, izoelektrik fokuslama, iki boyutlu elektroforez, gradient PAGE, DNA tamir mekanizmaları SOS, Eksizyon, Fotoreaktivasyon, Post replikatif tamir, Proteomik, Genomik, Gen terapisi ve kullanılan yöntemler, Antisens oligonükleotid teknolojisi, Rekombinant aşılar Rekombinant DNA ve Rekombinant Virus aşıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA replikasyonu ve replikasyon tipleri İlgili bölümün çalışılması
2 DNA replikasyonunun moleküler temeli İlgili bölümün çalışılması
3 DNA replikasyonunda görev yapan enzimler İlgili bölümün çalışılması
4 DNA dizi analizleri İlgili bölümün çalışılması
5 Restrüksiyon endonükleaz enzimleri İlgili bölümün çalışılması
6 Protein izolasyon teknikleri ve saflaştırma İlgili bölümün çalışılması
7 APAGE, SDS-PAGE, İki boyutlu PAGE, Kapiller elektroforez, İzoelektrik fokuslama, İmmünelektroforzr İlgili bölümün çalışılması
8 Ara Sınav İlgili bölümün çalışılması
9 DNA tamir mekanizmaları (SOS, Eksizyon, Fotoreaktivasyon, Post replikatif tamir) İlgili bölümün çalışılması
10 Antisens oligonükleotid teknolojisi İlgili bölümün çalışılması
11 Rekombinant DNA aşıları İlgili bölümün çalışılması
12 Rekombinant Virus aşıları İlgili bölümün çalışılması
13 Moleküler tiplendirme yöntemleri (DNA fingerprint, RFLP, RAPD) İlgili bölümün çalışılması
14 Proteomik, Genomik ve gen terapisi İlgili bölümün çalışılması
15 DNA ve Protein Analiz Teknikleri (Nişasta, selüloz asetat Agaroz, jel elektroforei) İlgili bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar