DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji * BL   365 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri BL 365 Mikrobiyoloji 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel mikrobiyolojiye giriş
Dersin İçeriği
Mikroskop tipleri, sterilizasyon, boyama metotları ve saf kültür elde etme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikropların mikroskopla muayenesi (Boyanmadan muayene, Lam lamel arası ve asılı damla preparasyonu, Boyanarak Muayene, Preparat hazırlama Literatür
2 Sterilisazyon Literatür
3 Besiyerleri (Sıvı besiyerleri Katı besiyerleri, Özel besiyerleri, Zenginleştirilmiş besiyerleri, PH indikatörleri) Literatür
4 Kültür metodları ( Bakteri kültürünün eldesi, Saf kültürün eldesi) Literatür
5 Anaerob kültür metodları (Besi yerinde anaerob koşulların sağlanması,Atmosferik oksijenin giderilmesi Literatür
6 Ortamın mikroplar üzerine etkisi ( Isı, Oksijen, Ozmotik basınç, Kuruma, Karbondioksit, PH, Yüzey gerilimi ) Literatür
7 Ara sınav Literatür
8 Solunum deneyleri Literatür
9 Karbonhidratlara etki Literatür
10 Özel testler Literatür
11 Bakteri sayımı ve sıvı kültür karakterleri Literatür
12 Deney hayvanları ve kullanımları Literatür
13 Bakteriyofaj izolasyonu Literatür
14 Bakteri aşıları ( Staphylococ aşısı, Streptococ aşısı, Salmonella aşıları, Pasteurella aşıları, Vibrio aşısı) Literatür
15 Saf kültürün teşhisi , Hidroliz deneyleri, Putrifaksiyon deneyleri Literatür
16-17 Final sınavı Literatür

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. E.Tali Çetin.(1973) Pratik Mikrobiyoloji E.Jawetz,J.L. Melnick, E.A. Adelberg(1977). Medizinische Mikrobiologie