DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji * BL   366 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri BL 366 Mikrobiyoloji 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tanı mikrobiyolojisi ve Seroloji
Dersin İçeriği
Mikropların biyokimyasal karakterleri ve teşhis metotları. Serolojik testler ve uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antimikrobik maddeler ( Dezenfektanlar, İnorganik ve organik dezenfektanlar, Kemoteropotik ajanlar, Antibiyotikler, Penisilinler, Aminoglikozidle Literatür
2 İmmünoloji ve seroloji ( Aglütinasyon reaksiyonları, Antijen hazırlama, Tüpte aglütinasyon testi, Gruber widal testi, V-aglütinasyon testi Literatür
3 Presipitasyon reaksiyonları (Jel diffüzyon teknikleri, Kompleman birleşmesi deneyleri, Wasserman testi, Opsonin testi, Kapsül şişmesi reaksiyonu Literatür
4 Kültür metodları ( Bakteri kültürünün eldesi, Saf kültürün eldesi) Literatür
5 Deri testleri (Aşırı duyarlılık ve tuberkülün testleri) Literatür
6 Muayene maddeleri ( Normalde steril olan muayene maddeleri, Kan, BOS, Doku, İdrar, Cerahat Normalde flora içeren muayene maddeleri Boğaz salgısı Literatür
7 Ara sınav Literatür
8 Özel bakteriyoloji (Staphylococ cinsi, Streptococ cinsi, Literatür
9 Vibrio cinsi, Corynebacterium cinsi Literatür
10 Salmonella cinsİ Literatür
11 Neisseria cinsi, Clostridium cinsi Literatür
12 Pasteurella cinsi Literatür
13 Bacillus cinsi Literatür
14 Brucella cinsi Literatür
15 Besin maddelerinin mikrobiyolojik tetkiki Literatür
16-17 Final sınavı Literatür

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. E.Tali Çetin.(1973) Pratik Mikrobiyoloji E.Jawetz,J.L. Melnick, E.A. Adelberg(1977). Medizinische Mikrobiologie