DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Embriyol. Ve Çiml. * BL   410 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki embriyosu ve tiplerini tanıtıp çimlenmeyi etkileyen faktörleri açıklamak
Dersin İçeriği
Embriyolojinin tanımı, açık ve kapalı tohumluların temel özellikleri, bitkilerde eşey dağılışı, Gymnospermae de embriyo 

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Embriyolojinin tanımı, açık ve kapalı tohumluların temel özellikleri, bitkilerde eşey dağılışı, Ders notu ve kaynak ek kitap
2 Gymnospermae de embriyo gelişimi (erkek ve dişi çiçek yapıları), Ders notu ve kaynak ek kitap
3 Angiospermae de embriyo gelişimi, cytomixis, cytokinesis, Ders notu ve kaynak ek kitap
4 Monosporik, disporik ve tetrasporik gametofitlerin özellikleri, Ders notu ve kaynak ek kitap
5 Angiospermae de döllenme (porogami, kalazogami, multipl birleşme), dikotiledonlarda embriyo gelişimi, apomixis, polyembriyoni, embriyoloji ve sistemat Ders notu ve kaynak ek kitap
6 Çimlenmenin tanımı, primer, sekonder ve zorunlu dormansi kavramları, çimlenmeyi etkileyen iç ve dış faktörler (tohumun yapısından kaynaklananlar Ders notu ve kaynak ek kitap
7 Çimlenmeyi etkileyen dış faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Fiziksel faktörler (sıcaklık, ışık, su, tuz etkisi) Ders notu ve kaynak ek kitap
10 Fiziksel faktörler (sıcaklık, ışık, su, tuz etkisi) Ders notu ve kaynak ek kitap
11 Yağmurun etkisi, dormansi-nem ilişkileri, toprak strüktürü, tekstürü, toprak nemi, gömme derinliği, Ders notu ve kaynak ek kitap
12 Kimyasal faktörler (toprağın kimyasal içeriği, toprak çözeltisinin etkileri ), Ders notu ve kaynak ek kitap
13 Kimyasal faktörler (toprağın kimyasal içeriği, toprak çözeltisinin etkileri ), Ders notu ve kaynak ek kitap
14 Çimlenme inhibitörleri, Ders notu ve kaynak ek kitap
15 Biyolojik faktörler (Simbiyoz ve non-simbiyoz çimlenme) Ders notu ve kaynak ek kitap
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar