DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyogüvenlik * BL   419 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadık DİNÇER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADIK DİNÇER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SADIK DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağışıklık Biliminin Öğretimi İmmün cevabın nasıl geliştiği ve sekonder antijen ataklarına karşı vücudun nasıl savunulduğu kavranacaktır Doku ve organ nakillerinde karşılaşılan immünolojik sorunlar ve çözümü araştırılacaktır
Dersin İçeriği
Terimler, Doğal bağışıklık, antijen yakalanması ve lenfositlere sunumu, hücresel ve sıvısal immünitenin efektör mekanizmaları, İmmünolojik tölerans ve otoimmünite, Tümör, gebelik ve nakil dokularına karşı immün yanıtlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomühendislik, biyoteknoloji, biyogüvenlik kavramları ve kapsamları ile etkileşimler, Kaynak taraması
2 Biyoteknoloji uygulamalarının dünü, bugünü ve geleceği konusunda farklı yaklaşımlar, Kaynak taraması
3 Biyoteknoloji uygulamalarının dünü, bugünü ve geleceği konusunda farklı yaklaşımlar, Kaynak taraması
4 Tarımsal amaçlı modern biyoteknoloji uygulamaları, Kaynak taraması
5 Tarımsal amaçlı modern biyoteknoloji uygulamaları, Kaynak taraması
6 Transgenik uygulamalar, riskleri ve farklı yaklaşımlar, Kaynak taraması
7 Ara sınav arasınav
8 Ara Sınav Kaynak taraması
9 ,Risk yönetim sistemleri, Kaynak taraması
10 Risk yönetim sistemleri Kaynak taraması
11 Biyoterorizm ve biyolojik silahlar, Kaynak taraması
12 Uluslar arası ticarette GDO ve GDO lu ürünler, Kaynak taraması
13 Uluslar arası ticarette GDO ve GDO lu ürünler, Kaynak taraması
14 Kültür koleksiyonları, Ulusal Biyogüvenlik kanunu Kaynak taraması
15 Kültür koleksiyonları, Ulusal Biyogüvenlik kanunu Kaynak taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar