DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel Etki Değerlendirme * BL   482 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HALİL ÇAKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim, Araştırma ve proje tanımları, Cevresel Etki Değerlendirmenin tarihsel gelişimi ve amaçlarını kavramak. Ülkemizdeki ve dünyadaki CED uygulamalarının önemi, CED projelerinin uygulanışını ve önemini kavramak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında düşünülen insan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin ortaya çıkmadan önce çevresel riskin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Risk değerlendirme uygulama, yönetim ve geliştirme kavramları ile ilgili öğrencilere gerekli kazanımların saglanması. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, doğa koruma alanında etkin olan gönüllü kuruluşların tanıtılması da bu dersin amacları içinde yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma
X
13
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevresel Etki Değerlendirme nedir Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Çevresel etki değerlendirmenin tarihçesi, Dünyada ÇED ile ilgili gelişmeler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Çevresel etki değerlendirmenin amacı ve içeriği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Çevresel etki değerlendirmenin aşamaları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 ÇED kullanım alanları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 ÇED Yöntemleri, örtmeler yöntemi, Kontrol Listesi yöntemi, Basit kontrol listeleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 ÇED ile ilgili örnek çalışmalar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 vize sınavı ders notları ve kaynak el kitabı ve gösterimler
9 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 Örnek çalışma sunumu (öğrenciler tarafından) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar