DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Morfolojisi BL   114 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olarak bitkilerin iç ve dış yapılarının tanınmasını amaçlayan bu ders botanik biliminde veya bitkisel materyal ile çalışan diğer bilim dallarında (örneğin: biyoloji, eczacılık, Ziraat v.b.) öğrenim gören öğrencilere gerekli bilgileri kazandırmaktır. Bitkisel organların morfolojik yapılarını tanıyarak, bitki sistematiğinin esaslarını kavrayabilme altyapısının oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin teorik ve laboratuvar uygulamaları kapsamında, büyük bitki grublarından biri olan çiçekli bitkilerin vejetatif (kök, gövde ve yaprak) ve generatif organların(çiçek, meyve ve tohum) genel özellikleri ve farklı bitki gruplarına göre değişen tipleri anlatılmaktadır. Ayrıca bazı farklı bitki gruplarının taksonomik olarak nasıl ayırt edebileceği işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
2) Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini kullanır
4) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk kullanır
5) Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev yapar
6) Bitkilerin morfolojik yapıları ve çeşitlerini sistemetik çalışmalarada ayırım için kullanır
7) Bitkiler dünyasındaki farklı gruplar arasındaki temel morfololjik farklılıkları ayırt eder
8) Bitkisel organların hücresel seviyeden makroskobik seviye ye kadar oluşum süreçlerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel organlar (vejetatif organlar-Büyüme organları) ders kitabı genel bilgiler okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Kök, kökün dış morfolojisi, kök metamorfozları araziden örnek toplayarak inceleme Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Gövde, gövdenin dış morfolojisi, gövde metamorfozları internetten metamorfoz şekillerini tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Yaprak, yaprağın oluşumu, dış morfolojisi, yaprak metamorfozları Derse yaprak örnekleri getirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Generatif organlar (üreme organları) internetten generatif organlar ile ilgili bilgi tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Çiçek, çiçeğin morfolojisi, çiçek durumları konu ile ilgili ders notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Çiçek diyagramları ve formülleri, Altın oran ile ilgili matematiksel bilgileri internetten taramak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Gymnosperm ve angiosperm çiçeğinin yapısı Gymnosperm ve angiospermler arasındaki farkları araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Meyve, meyve morfolojisi, kuru ve yaş meyveler ders notlarından meyvelerin şekil ve sınıflandırması ile ilgili bilgileri okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Tohumun dağılmasında rol alan ekolojik faktörler günlük yaşamda karşılaştıgımız tohumları inceleme Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Tohum tipleri ve dormansiyi etkileyen faktörler günlük yaşamda karşılaştıgımız tohumları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Tohum ve meyvelerin dağılımı tohum ve meyve dağılım şekillerini araştırmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Toprak tohum bankası ve ekolojik önemi Toprak yapısı hakkında genel bilgi edinmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Sistematik bilminde morfolojik karakterlerin kullanımı Sistematik bilim dalı ile ilgili genel bilgileri netten ve ders notlarından öğrenem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar