DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Morfolojisi BL   114 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olarak bitkilerin iç ve dış yapılarının tanınmasını amaçlayan bu ders botanik biliminde veya bitkisel materyal ile çalışan diğer bilim dallarında (örneğin: biyoloji, eczacılık, Ziraat v.b.) öğrenim gören öğrencilere gerekli bilgileri kazandırmaktır. Bitkisel organların morfolojik yapılarını tanıyarak, bitki sistematiğinin esaslarını kavrayabilme altyapısının oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin teorik ve laboratuvar uygulamaları kapsamında, büyük bitki grublarından biri olan çiçekli bitkilerin vejetatif (kök, gövde ve yaprak) ve generatif organların(çiçek, meyve ve tohum) genel özellikleri ve farklı bitki gruplarına göre değişen tipleri anlatılmaktadır. Ayrıca bazı farklı bitki gruplarının taksonomik olarak nasıl ayırt edebileceği işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
2) Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini kullanır
4) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk kullanır
5) Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev yapar
6) Bitkilerin morfolojik yapıları ve çeşitlerini sistemetik çalışmalarada ayırım için kullanır
7) Bitkiler dünyasındaki farklı gruplar arasındaki temel morfololjik farklılıkları ayırt eder
8) Bitkisel organların hücresel seviyeden makroskobik seviye ye kadar oluşum süreçlerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)