DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumsuz Bitkiler BL   265 3 3 4 9

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eğrelitler, deniz ve tatlı su yosunları gibi tohumsuz bitki gruplarının genel özellikleri ve sistematiğinin öğrencilere kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste algler, karayosunları ve eğrelitler gibi tohumsuz bitkilerin filogenetik yapısı, çeşitliliği ve tohumlu bitkilerle olan benzerlikleri ve farklılıklarının anlatılmaktadır. Bu ders süresince tohumsuz bitkilerin yaşam döngüleri, evrimsel gelişimleri diğer biyolojik özellikleri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohumsuz bitkilerin 5 alemli ve 3 domainli sınıflandırma içerisindeki yeri ve diğer canlılardan sistematik olarak farkının ne olduğunu kavrar
2) Tohumsuz bitkilerin tohumlu bitkilerden hangi temel özellikleri ile ayrıldığını teorik ve pratik olarak fark eder.
3) Bitkilerin, özelde Tohumsuz bitkilerin üreme şekillerini kavrar.
4) Farklı Tohumsuz bitki gruplarının özelliklerini ayırt eder.
5) Tohumsuz bitkilerden Alglerin su ve karasal ekosistem için faydası ve önemini kavrar.
6) Tohumsuz bitkilerin temel morfolojik özelliklerini ve sistematik sıralamadaki yerini ayırt eder.
7) Cyanobacteria, Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta ve Phaeophyta ve Rodophyta bölümüne ait olan alglerin genel sistematiği, morfolojik özellikleri, habitat tipleri ile yüksek yapılı bitkiler arasındaki farkları ayırt eder.
8) Kara yosunlarının (Bryophyta) taksonomik sınıflandırması ve genel özelliklerini tanır.
9) Eğrelti otlarının (Pterodophyta) üremeleri, yaşam döngüleri ile yaşam alanlarını genel özellikleriyle kavrar.
10) Geçmişten günümüze tohumsuz bitkilerin evrimsel gelişimini ve tohumlu bitkilerin nasıl ortaya çıktıklarını değerlendirir.
11) Tohumsuz bitkilerin evrimsel süreci ile mevcut bitkilerin varoluş nedenlerini kavrar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlıların sınıflandırılmasına giriş, 5 alemli, 6 alemli ve domain sınıflandırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Tohumsuz bitkilerin genel özellikleri, tohumlu bitkilerden farkları Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Tohumsuz bitkilerin sınıflandırılması. Tohumsuz bitkilerde üreme ve üreme tipleri Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Algler, morfolojileri Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Alglerin sistematiği Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Cyanophyta (mavi-yeşil algler) Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Chlorophyta (Yeşil algler) Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Euglenophyta, Bacillariophyta, Phaeophyta, Rodophyta Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Kara yosunları (Bryophyta) Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Eğrelti otları (Pterodophyta) Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Likenler Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Likenler Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Tohumsuz bitkilerden tohumlu bitkilere evrimsel gelişim Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Tohumsuz bitkilerden tohumlu bitkilere evrimsel gelişim Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar