DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Ekolojisi BL   267 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkilerin diğer canlı ve cansız ortamla olan ilişkilerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
bitkilerin birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkileri, bitkilerin yaşayabildiği ortamlların ekolojik yönden ele alınışı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekoloji bilimi ile ilgili temel kavramları açıklar
2) Ekolojinin alt bilim dalları ve ilgilendiği konuları tanımlar
3) Otekoloji nedir ve ilgilendiği konuları açıklar
4) Sinekoloji nedir ve ilgilendiği konuları tanımlar
5) Ekolojik faktörleri temel özelliklerine göre açıklar
6) Ekolojik faktörlerin hangi özelliklerine göre sınıflandırıldığını açıklar
7) Ekolojik kural ve prensiplerini kullanır
8) Işık faktörüniün bitkilerin yaşam döngüsündeki etkilerini kavrar
9) Sıcaklık faktörünün bitkilerin yaşam döngüsündeki etkilerini kavrar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin temel kavramları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Ekolojinin Bölümleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Otekoloji Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Sinekoloji Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Ekolojik faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Ekolojik faktörlerin sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Peryodik ve peryodik olmayan ekolojik faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Yazılı Sınav
9 Işık faktörü Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Sıcaklık faktörü Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Yağış faktörü Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Su faktörü Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Biyotik faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Homotipik ilişkiler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Heterotipik ilişkiler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar