DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi 1 BL   311 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Gelişim evrelerine göre bitkilerin beslenmesi ve bitkiler arasındaki fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerini, bitkilerdeki madde alımı ve taşınımını, tranpirasyon, fotosentez(C3,C4, CAM bitkileri) ve Oksijenli ve oksijensiz(fermantasyon)solunum olayları, Fotorespirasyon konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bitkilerde suyun özellikleri ve metabolizması, Bitkilerin iyon alımı, transpirasyon, fotosentez ve solunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizyoloji biliminin önemini kavrar.
2) Fizyolojiyi bütün bitki dallarında kavrar.
3) Fizyoloji bilgilerini bitkilerin beslenmesinde uygular.
4) Bitkilerde su ve iyon alımı mekanizmalarını kavrar.
5) Çevre faktörlerinin bitkinin hayatsal faaliyetlerindeki yerini ve önemini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun yapısı ve özellikleri, su taşıma süreçleri difüzyon, ozmos, şişme,iyon alımı, iyon birikimi, iyon antigonizması, ekso ozmos, donnan dengesi Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
2 Bitkilerede su dengesi, Mineral beslenme, temel besinler ve eksiklikleri, bitki bileşenleri Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
3 Çözünmüş maddelerin taşınması pasif ve aktif taşınma, zar taşıma proteinleri Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
4 Köklerle su absorbsiyonu ve trake ve trakeidlerle suyun taşınması Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
5 Transpirasyon(terleme), stoma tipleri, gutasyon, eksüdasyon Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
6 Fotosentezin önemi ve tarihçesi, ışığın özellikleri Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
7 Fotosentez pigmentleri, klorofil biyosentezi ve ışık reaksiyonları, ışık absorbe eden anten pigmentlerin yapısı Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Fotosentez aygıtlarının yapısı, elektron ve proton taşıma mekanizmaları Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
10 Fotosentezin karbon reaksiyonları, Fotorespirasyon karbon oksidasyon döngüsü(ışık solunumu) Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
11 C3, C4, CAM tipi bitkilerin fotosentez yönünden karşılaştırılması, nişasta ve şekerin sentezlenmesi, fotosentez üzerine etki eden faktörler Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
12 Solunum ve Yağ metabolizması, Glikoz, Trikarboksilik asit döngüsü Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
13 Elektron taşınması ve ATP sentezi, Solunuma etki eden faktörler Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
14 Fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi; ışık ve aşırı sıcaklığa karşı bitkilerin geliştirdikleri koruma mekanizmaları Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
15 Fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi; ışık ve aşırı sıcaklığa karşı bitkilerin geliştirdikleri koruma mekanizmaları Ders notunun çalışılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar