DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi 2 BL   324 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Fotosentezin ekolojik ve fizyolojik etkisi, büyüme gelişme, hormonlar, savunma mekanizması, stres fizyolojisiyle ilgili bilgileri kavratmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste, Kültürel ve doğal yetişen bitkilerin fotosentetik özelliklerini, büyüme gelişme, savunma, hormon, stresle ilgili bilgiler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel dokuların işlevleri ve yapılarını kavrar
2) Tohumların çimlenmesi esnasında gerçekleşen fizyolojik olayları kavrar
3) Bitkilerde büyüme ve gelişmenin devreleri ve bu devrelerde meydana gelen fizyolojik değişimleri açıklar
4) Bitki büyüme be büyümeye ket vurucu hormonların etkilerini moleküler düzeyde kavrar.
5) Bitkisel hormonların biyokimyasal oluşum süreçlerini kavrar
6) Farklı hormon gruplarının bitkiler üzerindeki fizyolojik etkilerini kavrar
7) Bitkilerde oluşan üreme ve dağılım fizyolojisi belirtilerini açıklar
8) Bitkilerdeki hareket mekanizmalarını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohumlu bitkilerin gelişmesi, Bölünme gelişme ve farklılaşma, Vegetatif organların gelişmesi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Bitkilerde morfogenezin kontrolü, Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
3 Termoperiodizm, fotoperiodizm, etiole olama Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
4 Vernalizasyon ve çiçeklenme yeteneğinin kazanılması, vernalizasyon özellikleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Bitkilerde tropizma hareketleri ve diğer hareketler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Bitkilerde savunma mekanizmaları; Mekanik ve kimyasal savunma, azotlu bileşikler,terpenler, fenolik bileşikler allelopatik maddeler. Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Bitki büyüme hormonları; Oksinler, gibberellinler, Sitokininler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Diğer büyüme maddeleri; Absisik asit, etilen, jasmonik asit, salisilik asit Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Durgun yaşam, Tohumlu bitkilerin çimlenmesi, dormansi tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Dormansi üzerine etki eden faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Çiçeklenme ve fotoperyodizm , vernalizasyonla ilişkileri ve fotoperyodizmin önemi, Bitkilerin gelişmesine ışığın etkilerinin özeti Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Fitokromun, çimlenme ve büyüme üzerine etkisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
14 Stres fizyolojisi ve stres tiplerinin bitkilerdeki etkileri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 allelopatik maddeler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar