DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirmesi BL   485 7 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,öğrencilerin mesleki alanlarına dair bilgilerini, tecrübelerini ve becerilerini artırmak, biyolojinin uygulama alanlarını tanımalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
6. yarıyılın bitiminden sonra Biyoloji alanıyla ilgili özel veya resmi bir kurumda 30 iş günü zorunlu staj yapılır. Derslerde kazanılan bilgi ve beceriler gelşitirilir. Stajın nerede, nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığının rapor edilmesi ve sunulması gerçekleştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik uygulamalarda beceri kazanır.
2) Mesleki çalışmalarla ilgili bilgisi ve görgüsü artar.
3) Mesleki tecrübesini geliştirir.
4) Biyolojik mesleki kurumlar hakkında bilgisi artar.
5) Mesleki çalışma disiplinini kavrar.
6) Öğrenciler, pratik çalışmalara katılarak mesleki deneyim kazanır.
7) Öğrenciler staj ortamında, sosyal ilişkiler kurabilme ve fikirlerini tartışabilme becerilerini geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 2. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
3 3. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
4 4. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
5 5. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
6 6. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Yazılı Sınav
7 7. grup öğrencilerin staj raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Tartışma
Performans Değerlendirmesi
9 1. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
10 2. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
11 3. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
12 4. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
13 5. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
14 6. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
15 7. grup staj yeri yönetici raporlarının değerlendirilmesi Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Tartışma
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar