DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmünoloji BL   269 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadık DİNÇER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADIK DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye İmmün sistem ve bileşenlerini kavratmaktır
Dersin İçeriği
Lenfoid organlar Santral,Periferik, Hücresel yapı, Kan hücrelerinin elişimi, Nötrofiller, Granülositler, Bazofiller ve mast hücreleri, Eozinofiller, Monositler ve makrofajlar, Retiküloendıtelyal sistem, Dendritik hücreler, Foliküler dendritik hücreler, Trombositler, Lenfositler, B lenfositleri, Germinal merkez reaksiyonları, Plazma hücreleri,T lenfositleri, T Hepler (TH) subsetleri (CD4T hücreleri), CD8T hücreleri,T hücreleri, Naturel Killer (NK) hücreleri, Major histokompatibilite kompleksi (MHC),ısı şoku proteinleri, antijenler, immünoglobünler, monoklonal ve poliklonal antikorlar, sitokinler, kompleman sistemi, araşidonik asit türevleri, adezyon molekülleri, homing, apoptosis ve lenfosit aracılığı ile sitoliz, doğal ve kazanılmış immünite, aktif pasif immünizasyon, aşırı duyarlılık, self tolerans ve otoimmünite, tümör immünitesi, transplantasyon immünitesi, gebelik ve immünite, immün cvevabı değiştiren diğer faktörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmmünolojik terimler, İmmün sistemin yapısı, doğal bağışıklığı kavrar
2) santral ve periferik lenfoid organları kavrar
3) Germinal merkez reaksiyonlarını kavrar,
4) Plazma hücrelerinin çalışma mekanizmasını kavrar
5) T hücere alt populasyonlarnı kavrar
6) MHC ve ısı soku proteinlerinin önemini kavrar
7) antijenleri kavrar
8) monoklonal ve poliklonal antikorları kavrar
9) Kompleman sistemini kavrar
10) Aktif ve pasif bağışıklanma ve aşırı duyarlılığı kavrar
11) otoimmünüte ve transplantasyon ümmünitesini kavrar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmmünolojik terimler, İmmün sistemin yapısı, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Lenfoid organlar Santral,Periferik önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Retiküloendıtelyal sistem,Dendritik hücreler,Foliküler dendritik hücreler,Trombositler,Lenfositler,B lenfositleri,Germinal merkez reaksiyonları, önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Plazma hücreleri,T lenfositleri önceki haftanın tekrarı Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 T Hepler (TH) subsetleri (CD4 T hücreleri),CD8T hücreleri,Gamma-DeltaT hücreleri önceki haftanın tekrarı Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
6 Naturel Killer (NK) hücreleri,Major histokompatibilite kompleksi (MHC),ısı şoku proteinleri önceki haftanın tekrarı
7 antijenler önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
9 immünoglobünler, monoklonal ve poliklonal antikorlar önceki haftanın tekrarı Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 sitokinler, kompleman sistemi, araşidonik asit türevleri, adezyon molekülleri önceki haftanın tekrarı Anlatım
Gösteri
11 homing, apoptosis ve lenfosit aracılığı ile sitoliz, doğal ve kazanılmış immünite önceki haftanın tekrarı Anlatım
Gösteri
12 aktif pasif immünizasyon, aşırı duyarlılık önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 aktif pasif immünizasyon, aşırı duyarlılık önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 self tolerans ve otoimmünite, tümör immünitesi, transplantasyon immünitesi önceki haftanın tekrarı Anlatım
Gösteri
15 gebelik ve immünite, immün cvevabı değiştiren diğer faktörler önceki haftanın tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar