DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi BL   487 7 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadık DİNÇER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADIK DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Biyoloji alanındaki teorik bilgi ve uygulamaların kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Dalında Teorik veya pratik çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanında bağımsız araştırma yapma ve sonuçlarını bilimsel ortamda sunma yeteneğini kazanır.
2) Ekoloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
3) Zooloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
4) Botanik alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
5) Moleküler Biyoloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
6) Biyoteknoloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
7) Genetik alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
8) Toksikoloji alanında bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma planı hazırlanır literatüt taraması Deney / Laboratuvar
2 Konu seçimi için araştırma yapılır. literatüt taraması Proje Temelli Öğrenme
3 Konuyu belirler, ön sunumu yapar literatüt taraması Proje Temelli Öğrenme
4 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması yapılır literatüt taraması Deney / Laboratuvar
5 Kaynaklardan yararlanarak problemin çözümü için planı hazırlanır. literatüt taraması Deney / Laboratuvar
6 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim üyesine yazılı veya sözlü sunumu. literatüt taraması Deney / Laboratuvar
7 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür literatüt taraması Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav vize Jüri Değerlendirmesi
9 Bitki ekolojisi alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir literatüt taraması Deney / Laboratuvar
10 Mikrobiiyoloji alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir literatüt taraması Deney / Laboratuvar
11 Biyoteknoloji alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir literatüt taraması Deney / Laboratuvar
12 Zooloji alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir. literatüt taraması Deney / Laboratuvar
13 Moleküler Biyoloji alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir literatüt taraması Deney / Laboratuvar
14 Toksikoloji alanındaki sunumlar yapılır ve değerlendirilir literatüt taraması Deney / Laboratuvar
15 Tüm alanlardaki çalışmaların genel sunumu ve değerlendirmesi yapılır literatüt taraması Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar