DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Omurgasızlar BL   281 3 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferit KARĞIN
Dersi Verenler
Prof.Dr.CAHİT ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere omurgasız hayvan gruplarının anatomik özellikleri ve sistematikteki yerlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste omurgasız hayvan gruplarının anatomik özellikleri ve sistematikteki yerleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Omurgasız Hayvanları tanır.
2) Sistematiğin esasları, Sınıflandırma ve Protozoanın Genel Özelliklerini açıklar.
3) Rhizopoda, Flagellata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
4) Sporozoa ve Ciliata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
5) Porifera filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
6) Cnidaria ve Ctenophora filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
7) Platyhelminthes filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
8) Nematoda ve Rotifera filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
9) Annelida filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
10) Mollusca filumunun özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
11) Arthropoda özellikleri ve sınıflandırılmalarını açıklar.
12) Echinodermata filumunun özelliklerini açıklar.
13) Echinodermata filumunun sınıflandırılmalarını açıklar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistematiğin esasları, Sınıflandırma Kaynak ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Protozoanın Genel Özellikleri Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Rhizopoda, Flagellata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Sporozoa ve Ciliata sınıflarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Porifera filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Cnidaria ve Ctenophora filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Platyhelminthes filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Nematoda ve Rotifera filumlarının özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Annelida filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 Mollusca filumunun özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Belgesel gösterimi Kaynak ve okuma Soru-Cevap
Gösteri
13 Arthropoda özellikleri ve sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Echinodermata filumunun özellikleri Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Echinodermata filumunun sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar