DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji 2 BL   102 2 6 6 6

Ön Koşul Dersleri BL 102 Genel Biyoloji 2
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA CANLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA CANLI2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere biyolojinin çok farklı alanlarında temel bilgiler vererek, üst sınıflara hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Canlıların kimyasal içeriği Hücre içinde yolculuk (yapı ve fonksiyon) Prokaryotik ve ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü DNA teknolojisi ve genomiks Prokaryotlar ve metabolik çeşitliliğin kökenleri Mikrobiyal modeller; Virus ve bakteri genetiği Doğal kaynakları koruma Hayvan yapı ve işlevine giriş Omurgalı ve omurgasız hayvanlar Hayvanların evrimine giriş Hayvanlarda sistemler Ekoloji ve çevre kirliliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) hücrenin kimyasal yapısı, hücrenin yapı ve fonksiyonu kavrar
2) prokaryot ve ökaryot organizmaların genetiği, proteomik ve genomik bilgileri açıklar
3) hayvan dokularını kavrar
4) omurgalı ve omurgasız hayvanları ayırt eder
5) ekoloji kavrar
6) moleküler biyolojiyi kavrar
7) çevre kirliliğini açıklar
8) hayvan sistemlerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlıların kimyasal içeriği Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
2 Hücre içinde yolculuk (yapı ve işlev) Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
3 Prokaryotik ve ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
4 DNA teknolojisi ve genomiks Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
5 Prokaryotlar ve metabolik çeşitliliğin kökenleri Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
6 Mikrobiyal modeller; Virus ve bakteri genetiği Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
7 Doğal kaynakları koruma biyolojisi Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Hayvan yapı ve işlevine giriş Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
10 Omurgalı ve omurgasız hayvanlar Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
11 Omurgalı ve omurgasız hayvanlar Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
12 Hayvanların evrimine giriş Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Proje / Tasarım
13 Hayvanlarda sistemler Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
14 Hayvanlarda üreme, gelişme Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
15 Ekoloji ve çevre kirliliği Güncel ders konusu üzerinde ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar