DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji Lab. 1 BL   151 1 0 1 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, birinci sınıf öğrencilerine, genel biyoloji dersinde işlenen konuları daha iyi anlatmayı, laboratuar ve mikroskopların nasıl kullanılacağını, hücre ve dokuların temel yapı elemanlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Mikroskop yapısının tanıtılması, preparat hazırlama ve görüntü bulma, bitki ve hayvan hücre şekillerinin karşılaştırılması, sitoplazma hareketleri, plastidler, nişasta taneleri, kristal çeşitleri, protein taneleri, stoma tipleri, lentiseller, mitoz bölünme, örtü ve salgı tüyleri, köşe kollenkimasıi taş hücreleri, süt boruları, reçine kanalları, floem ve ksilem, tohumlu bitkilerin kök, gövde ve yaprak anatomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel laboratuvar tekniklerini açıklar.
2) Mikroskobu kullanır.
3) Hücrelerin nasıl araştırılacağını kavrar.
4) Ozmoz ve difüzyon kavramlarını tanımlar
5) Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları açıklar.
6) Mitoz bölünme safhalarını belirtir.
7) Çiçekli bitklerin temel organlarının yapısını kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroskop yapısının tanıtılması, preparat hazırlama ve görüntü bulma Okuma Deney / Laboratuvar
2 Hücre şekillerinin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
3 Sitoplazma hareketleri Okuma Deney / Laboratuvar
4 Plastidlerin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
5 Nişasta tanelerinin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
6 Kristaller, alevron ve sistolitlerin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
7 Stoma ve lentisellerin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Mitoz bölünmenin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
10 Örtü ve salgı tüylerinin incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
11 Destek doku elemanlarının incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
12 Salgı dokusunun incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
13 İletim dokusunun incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
14 Kök ve gövde yapısının incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
15 Yaprak yapısının incelenmesi Okuma Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar