DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Biyoloji BL   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri BL 310 Moleküler Biyoloji
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.BURHAN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BURHAN ARIKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye Makromoleküllerin yapısı, analizleri, tamir sistemleri, proteomik, genomik ve antisens oligonükleotid yöntemi ve moleküler tiplendirme gibi konuları kavratmaktır
Dersin İçeriği
DNA yapısı ve replikasyonu, DNA replikasyon enzimleri, DNA dizi analizleri, Restrüksiyon endonükleaz enzimleri, Protein izolasyon teknikleri ve saflaştırma, DNA ve Protein Analiz Teknikleri Agaroz jel elektrofore, PAGE, izoelektrik fokuslama, iki boyutlu elektroforez, gradient PAGE, DNA tamir mekanizmaları SOS, Eksizyon, Fotoreaktivasyon, Post replikatif tamir, Proteomik, Genomik, Gen terapisi ve kullanılan yöntemler, Antisens oligonükleotid teknolojisi, Rekombinant aşılar Rekombinant DNA ve Rekombinant Virus aşıları konularını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) DNA replikasyonu ve replikasyon tiplerini kavrar
2) DNA replikasyonunun moleküler temelini kavrar
3) Protein izolasyon teknikleri ve saflaştırmalarını kavrar
4) Moleküler tiplendirme yöntemleri (DNA fingerprint, RFLP, RAPD) ni belirtir
5) Proteomik, Genomik ve gen terapisini açıklar
6) DNA tamir mekanizmaları (SOS, Eksizyon, Fotoreaktivasyon, Post replikatif tamir)nı kavrar
7) Antisens oligonükleotid teknolojisini kavrar
8)
9) PAGE, SDS-PAGE, İki boyutlu PAGE, Kapiller elektroforez, İzoelektrik fokuslama, İmmünelektroforzi yapar
10) Antisens oligonükleotid teknolojisi kavrar
11) Rekombinant DNA aşıları kavrar
12) Rekombinant virüs aşıları kavrar
13) Moleküler tiplendirme yöntemleri (DNA fingerprint, RFLP, RAPD) kavrar
14) Proteomik, Genomik ve gen terapisi kavrar
15) DNA ve Protein Analiz Teknikleri (Nişasta, selüloz asetat Agaroz, jel elektroforei) yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA replikasyonu ve replikasyon tipleri İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 DNA replikasyonunun moleküler temeli İlgili bölümün çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 DNA replikasyonunda görev yapan enzimler İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 DNA dizi analizleri İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Restrüksiyon endonükleaz enzimleri İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Protein izolasyon teknikleri ve saflaştırma İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 APAGE, SDS-PAGE, İki boyutlu PAGE, Kapiller elektroforez, İzoelektrik fokuslama, İmmünelektroforzr İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 DNA tamir mekanizmaları (SOS, Eksizyon, Fotoreaktivasyon, Post replikatif tamir) İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Antisens oligonükleotid teknolojisi İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Rekombinant DNA aşıları İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Rekombinant Virus aşıları İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Moleküler tiplendirme yöntemleri (DNA fingerprint, RFLP, RAPD) İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
14 Proteomik, Genomik ve gen terapisi İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 DNA ve Protein Analiz Teknikleri (Nişasta, selüloz asetat Agaroz, jel elektroforei) İlgili bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümün çalışılması Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar