DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyocoğrafya BL   312 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FERİT KARĞIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FERİT KARĞIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya flora ve faunasının oluşumu, bunu etkileyen faktörleri, dünya floristikve faunistik alemleri ve ülkemizin konumunu kavratmaktır
Dersin İçeriği
Canlıların yeryüzünde dağılışı, yeryüzünde canlıların yaşadığı alanlar ve özellikleri açıklanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki coğrafyasını tanımlar
2) Floristik bitki coğrafyası teriminin anlamını ve önemini kavrar
3) Bitkilerin yayılış prensipleri ve yollarını kavrar
4) Bitkilerin orijinleri ile ilgili terimleri tanımlar
5) Bitkilerin dünya yüzeyine dağılışını etkileyen faktörleri açıklar
6) Hayvanların dağılımını etkileyen ekolojik faktörleri sınıflandırır.
7) Biyocoğrafik bilgilerin doğa koruma çalışmalarına katkısını gösterir
8) Bitkilerin bugünki dağılışlarına geçmişteki biocoğrafik oluşumların etkisini gösterir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki coğrafyasını tanıtımı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Floristik bitki coğrafyası Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Bitkilerin yayılış prensipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Bitkilerin orjinleri ile ilgili terimler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 kesintili alanlar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Bitkilerin dünya yüzeyine dağılışını etkileyen faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Bitki formasyonlarının sınıflandırılması ve jeolojik devirler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Endemizm Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Süksesyon ve tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Ekolojik hayvan coğrafyası Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Hayvanlar ve dağılım Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Karaların zoozografik bölgeleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Hayvan göçleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Türkiye faunasının oluşumu Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar