DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji BL   366 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri BL 366 Mikrobiyoloji 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tanısal mikrobiyoloji ve Serolojiyi öğrencillere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların biyokimyasal karakterleri ve teşhis metotları. Serolojik testler ve uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik mikrobiyoloji ve serolojiyi kavrar
2) İmmünoloji ve seroloji ( Aglütinasyon reaksiyonları, Antijen hazırlama, Tüpte aglütinasyon testi, Gruber widal testi, V-aglütinasyon testlerinii kavrar
3) Presipitasyon reaksiyonlarını kavrar
4) Kültür metodlarını açıklar
5) Deri testlerini uygular
6) Muayene maddelerinden mikroorganizma izolasyonu ve identifikasyonunu kavrar
7) Staphylococcus ve Streptococcus'u kavrar.
8) Mikrobiyal tanıda PCR'ın önemini kavrar.
9) .
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antimikrobik maddeler ( Dezenfektanlar, İnorganik ve organik dezenfektanlar, Kemoteropotik ajanlar, Antibiyotikler, Penisilinler, Aminoglikozidle Literatür Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İmmünoloji ve seroloji ( Aglütinasyon reaksiyonları, Antijen hazırlama, Tüpte aglütinasyon testi, Gruber widal testi, V-aglütinasyon testi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Presipitasyon reaksiyonları (Jel diffüzyon teknikleri, Kompleman birleşmesi deneyleri, Wasserman testi, Opsonin testi, Kapsül şişmesi reaksiyonu Literatür Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kültür metodları ( Bakteri kültürünün eldesi, Saf kültürün eldesi) Literatür Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
5 Deri testleri (Aşırı duyarlılık ve tuberkülün testleri) Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Muayene maddeleri ( Normalde steril olan muayene maddeleri, Kan, BOS, Doku, İdrar, Cerahat Normalde flora içeren muayene maddeleri Boğaz salgısı Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Gram pozitif koklar, Stafilokoklar, Streptokoklar Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Vibrio cinsi, Corynebacterium cinsi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Salmonella cinsİ Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Neisseria cinsi, Clostridium cinsi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Pasteurella cinsi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Bacillus cinsi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Brucella cinsi Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Besin maddelerinin mikrobiyolojik tetkiki Literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. E.Tali Çetin.(1973) Pratik Mikrobiyoloji E.Jawetz,J.L. Melnick, E.A. Adelberg(1977). Medizinische Mikrobiologie