DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Limnoloji BL   401 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cahit ERDEM
Dersi Verenler
Prof.Dr.CAHİT ERDEM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.CAHİT ERDEM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere iç suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile Akarsu ve göllerin ekolojik yönden incelenmesini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste ile iç suların temel yapıları ile birlikte göllerin ve akarsularin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akarsu ve göllerin ekolojik yönden incelenmesini açıklar.
2) Limnolojinin tarihçesini açıklar.
3) Göllerin taban yapılarına göre sınıflandırılmalarını açıklar.
4) Hidrolojik dönenimi açıklar.
5) Göllerin morfometrisini açıklar.
6) Göllerde ışığı açıklar.
7) Göllerde sıcaklığı açıklar.
8) Göllerde tabakalaşma oluşumu ve tiplerini açıklar.
9) Göllerin kimyasal özelliklerini açıklar.
10) Göllerin biyolojik özelliklerini açıklar.
11) Göllerde verimlilik ve kirlenmeyi açıklar.
12) Akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Limnolojinin tarihçesi Kaynak ve okuma Tartışma
2 Göllerin taban yapılarına göre sınıflandırılmaları Kaynak ve okuma Tartışma
3 Hidrolojik dönenim Kaynak ve okuma Tartışma
4 Göllerin morfometrisi Kaynak ve okuma Tartışma
5 Göllerde ışık Kaynak ve okuma Tartışma
6 Göllerde sıcaklık Kaynak ve okuma Tartışma
7 Gollerde sıcaklık Kaynak ve okuma Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Göllerde tabakalaşma oluşumu ve tipleri Kaynak ve okuma Tartışma
10 Göllerin kimyasal özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
11 Belgesel gösterimi Kaynak ve okuma Tartışma
12 Göllerin biyolojik özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
13 Göllerde verimlilik ve kirlenme Kaynak ve okuma Tartışma
14 Akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
15 Akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar