DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Biyolojisi BL   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı toprak mikrocanlılarının toprak,vejetasyon ve kendi aralarındaki etkileşimi incelenmesidir..
Dersin İçeriği
Bu derste toprak biyolojisinin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, Toprak canlıları (flora ve fauna), Toprak çevresinin toprak mikroflorası ve faaliyetlerine etkisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ve bitki verimliliğini kavrar.
2) Toprak canlıları ve önemini kavrar.
3) Ekosistemlerin önemini değerlendirir
4) Toprak özelliklerini ve etkileşimlerini algılar.
5) Toprak ve doğanın korunması ve gelişmesi için gerekli önlemleri uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14) .
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak biyolojisinin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
2 Toprak canlıları (flora ve fauna), Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
3 Toprak çevresinin toprak mikroflorası ve faaliyetlerine etkisi (enerji, kimyasal faktörler) Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
4 Su faktörleri, kil ve yapı faktörleri, Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
5 Toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mikroorganizmalar tarafından değiştirilmesi Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
6 Elementlerin biyolojik döngüleri (C,N, döngüleri) Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
7 Elementlerin biyolojik döngüleri (S,P döngüleri) Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Organometalik komplekslerin üretimi ve bioayrışmasında mikrocanlıların rolü, Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
10 Toprak strüktürünün oluşumu ve bozulmasına mikrocanlıların katkısı Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
11 Toprak canlıları ve vejetasyon arasındaki etkileşimler (simbiyotik olan ve olmayan) Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
12 Toprak canlıları arasındaki etkileşimler, Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
13 Toprak Biyolojisinin uygulamaları (pedolojik ve jeolojik,). Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
14 Toprak Biyolojisinin uygulamaları (tarımsal, erozyon ve korozyon problemleri) Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
15 Pestisitlerle kirlenmeye karşı uygulamalar Ders notu ve kaynak ek kitap Anlatım
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar